2015.09.11.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	Sorozatok bevezetése többféle szinten
	(sorozatok általános iskolában, sorozatok megjelenési helyei, a sorozat, mint függvény, ...)
		
Otthoni meggondolásra
	A ELTE honlapján található kitűzött feladataiból...
	Zöld könyv sorozatos példái közül az első négy.
	Nevetnek-e a törpék?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.09.18.
Elmaradt. Óra pótlása máskor.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.09.25.
Órán megbeszéltek
	KöMaL ismertetése, beadandó megbeszélése
	Közepekkel megoldható feladat (KöMaL) - hol?, kinek?, ...
	gyök kettő, gyök három, gyök öt lehet-e egy számtani sorozat három eleme? (megoldás, hol, kinek, ...)
	deduktív, indirekt, teljes ind. bizonyítási módszerek
	rac., irrac. számokról...
	2015. OKTV Haladók, II. forduló 3. feladat (--> próbálkozás)

Otthoni meggondolásra
	Zöld Bohóc: IV. fejezet 166-167., 256., 299.
	gyök kettő, gyök három, gyök öt lehet-e egy mértani sorozat három eleme? (megoldás, hol, kinek, ...)
	Börtönös feladat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.10.02.
Órán megbeszéltek
	Mit tegyünk a hibásan feladott példával? ( a(1)+a(2)=52 // a(2)^2+a(3)^2=100 )
	És helyesen? Hogyan oldjuk meg? Miért van több mo.? ( a(1)^2+a(2)^2=52 // a(2)^2+a(3)^2=100 )
	S(n)=b és S(2n)=c --> S(3n)=? megoldási módszerei, buktatók

Otthoni meggondolásra
	2015cm -es kígyó példája (egészekre vágva a részek szorzata max. legyen)
	C.1305.
	c(1)=1 és c(n+1)=(4n-2)/(n+1)*c(n) Áll.: c(n) elemei poz. egészek
	Sorozatok c. 16 órás tanmenet készítése

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.10.09.
Órán megbeszéltek
	Sorozatok c. témakör felépítése különböző csoportokban, ill. kül. tankönyvek szerint

Otthoni meggondolásra
	

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.10.16.
Órán megbeszéltek
	Érdekes feladatok a sorozatok köréből. (Teleszkopikus összegzés, szumma-jel értelmezési nehézségei, számítógépes (Excel) megoldások, mértani sor a számok körében, ...)
	KöMaL-feladat ismertetése, beadandő elkészítésének módja. Kapcsolódó térgeometriai feladatok, kitekintés.

Otthoni meggondolásra
	Megadott rekurzív képletek explicit alakja.
	Teleszkopikus összegek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.06.
Órán megbeszéltek
	Matematanári ankétok (Rátz L., Varga T., ELTE mat.tanári klub, ...)
	Rekurzív sorozatok --> explicit képlet (átírási módszerek)
	első n, n^2, n^3, ... összege

Otthoni meggondolásra
	Előző órai "maradék". 
	Teleszkopikus összegek.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.13.
Órán megbeszéltek
	
Otthoni meggondolásra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.20.
Órán megbeszéltek
	
Otthoni meggondolásra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.11.27.
Órán megbeszéltek
	
Otthoni meggondolásra

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.12.05.
Órán megbeszéltek
	bemutatók (KöMaL B feladatai)
	eloszlások a KöMaL feladatsora kapcsán

Otthoni meggondolásra
	eddigi feladatok áttekintése a dolgozathoz

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.12.12.
Órán megbeszéltek
	Dolgozatírás
	(Igyekszem hamarosan kijavítani. Az eredményeket a honlapomon lehet megnézni, s ha december 20-ig nem érkezik rá
		reakció, elfogadottnak tekintem. Egyéb esetben lehetőség van - előzetes egyeztetés alapján - javítani.)


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------