2016.02.12.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszer, feladataink
	Ajánlott könyv: NT-13135/i, jegyzetek a mathdid.elte.hu oldalról.
	Racionális és irracionális számok
	Bizonyítási módszerek
		
Otthoni meggondolásra
	Gyakorlati füzet feladatai 1-23.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.02.19.
Racionális, irracionális számok.
	sin 5°, füzet 22-es feladata a 21-es rávezetésével
	bizonyítás periodicitással
Skatulya-elv bevezetése
	füzet 1-2. feladatai
	Áll.: hét egész között van 4, melyek összege néggyel osztható

Otthoni meggondolásra
	füzet 1-8. feladatai (Skatulya-elv)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.02.26.
Feladatok skatulya-elvre
	füzet feladatai
	A 2013-nak van olyan többszöröse, mely csupa egyesből áll.
	8x8-as négyzetben 33 pont. Áll.: van 2, melyek távolsága legfeljebb 1.
	A háromnak van olyan poz. egész kitevős hatványa, mely 0001-re végződik.
	Egyszerű gráfban van két azonos fokszámú csúcs.
	A sík minden pontját pirosra, kékre, vagy zöldre színezve van olyan azonos színű pont, melyek távolsága adott 'a' szakasszal azonos.
	
Otthoni meggondolásra
	8 cm x 8 cm-es négyzetben 33 pont. Áll.: van 3, melyekt általá meghatározott hároszög területe legfeljebb 2 cm^2.
	Négyzetszámok között van kettő, melyek kül-e osztható hárommal.
	Négyzetrácson kijelölünk 5 pontot. Páronként összekötve ezeket lesz olyan szakasz, mely tartalmaz rácspontot.
	Hét egész szám között van kettő, melyek összege, vagy kül-e osztható 11-gyel.
	A kettő poz. egész kitevőjű hatványainak utolsó két jegyéből álló sorozat periodikus.
	Fibonacci utolós három sz-jegyéből álló sorozat per.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.03.04.
A házi feladat példái.
Teljes indukció módszere, oszthatósági feladatok (SB. (NT-13135/i) 52. oldal 156-os feladata)

Otthoni meggondolásra
Első n, n^2, n^3 összege.
Oszthatósági feladatok (SB. (NT-13135/i) 52. oldal 156-os feladata)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.03.11.
A házi feladat példái. Feladatok telje indukcióra.
	133|11^(n+2) + 12^(2n+1)
	17|7*5^(2n-1) + 2^(3n+1)
Hogyan kreálljuk meg az első n, n^2, n^3, ... összegeket? Biz. telj. indukcióval.
Invariancia
	24 papírlap közül néhányat 10 részre vágtak, melyekből aztán ismét néhányat 10 részre vágtak. Lehet-e 1991 db?
	A táblán: 1, 2, ..., 10 számok. Kettőt letörlünk, s a különbséget visszaírjuk. Maradhat-e 0?
	50-50 nulla és egyes. Kettőt letörlünk: ha egyezők, 1-est, ha kül. 0-t írunk vissza. Mi az utolsó?
	A táblázatban: 0 0 0
		    0 0 0
		    0 0 0
		Egy 2x2-es mezőben minden számot eggyel növelünk. Lehet-e: 4  9  5
									  10 18 12
									  6 13  7

Otthoni meggondolásra
Egy tisztáson körben 14 fa egy-egy mókussal. Egyszerre kettő ugrik. Lehet-e mindegyik egy fán valamikor?
10x10-es tábla 9 mezője gyomos. Egy mező elgyomosodik, ha legalább két oldalszomszédja gyomos. Lehet-e az egész gyomos?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.03.18.
ZH

Otthoni meggondolásra a ZH feldatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.01.
A ZH feladatai.
Invariáns tulajdonságok, feladatok
Mókusok és társaik (14 fa, 2 ugrik --> 1 fára mind)
Négyzet/Kocka csúcsaiban különböző számok + szabály, mely szerint pl. az átlósakat +1-gyel növelem --> mind ugyanaz legyen
négy pontból újat úgy kapunk, ha egy régit egy másikra tükrüzünk --> megadott koordinátájú új pontokat kapni?
Szabályos 12-szög, egyikben -, a többiben +. Lehet-e mindben ugyanaz, ha egyszerre hat szomszédosat váltok át?
6 pohár zájával felfelé --> mind lefordítva lehet-e, ha egyszerre ötöt fordíthatok meg?

Otthoni meggondolásra
44 fa körbe egy tisztáson, ellentétes iránybanugrik kettő --> egy fán mind?
Szabályos 12-szög, egyikben -, a többiben +. Lehet-e mindben ugyanaz, ha egyszerre 5 (vagy 4, vagy 3) szomszédosat váltok át?
számolós irrac/rac. feladat

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.08.
Mókusok (14 fa - tetszőleges irányban kettő,
	44 fa -ellentétes irányban kettő)
Korábbi feladatok újra... (invariáns tulajdonságok)
Szöveges feladatok:
	Egy ló fatörzst húz, oda 12 lépés, vissza 17 lépés hosszúnak találja a mellette elhaladó ember. Milyen hosszú a fatörzs?
	Példák, melyek számtani középre (pl. azonos idő...), harmonikus középre (azonos út) vezetnek.
	Két kerékpáros egymással szemben 60 km-re, 10 ill. 50 km/h seb-gel, öztük dongó röpköd 100 km/h-val. Dongó által megtett út?
	Csoki-akció: 10 papírért egy ajándékcsoki. Mennyit ér a csokipapír?

Otthoni meggondolásra
	Ajegyzetből a mathdid.elte.hu oldalról: 4. oldaltól 2., 4., 6., 7-13. feladatok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.15.
Logikai feladatok: félénk, s magamutogató teknős és hasonló log. fel.
		  számelméleti feladatok
		  hány részre osztja 2, 3, ill. négy sík a teret

Otthoni meggondolásra
	Ajegyzetből a mathdid.elte.hu oldalról a szerkesztések témakör első hat feladata.
	További logikai feladatok.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.22.
A házi feladat feladatai.
Feladatok Pitagorász tételének alkalmazására.
Feladatok kerületi és középponti szögek tételének, a hasonlóság, húrnégyszögek, ... alkalmazására.

Otthoni meggondolásra
	Ajegyzetből a mathdid.elte.hu oldalról a szerkesztések c. rész 17-20., 31-36. feladatai.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.04.29.
A házi feladat feladatai.
Feladatok kerületi és középponti szögek tételének, a hasonlóság, húrnégyszögek, ... alkalmazására.
	Pl. egyenest és kört érintő, adott ponton átmenő kör szerkesztése.
	Pl. egy kör húrjának két végpontjába rajzolt érintőkre tetszőleges köríven lévő pontból bocsátott merőlegesek 
		mértani közepe a pontból a húra bocsátott merőlegesnek.
NIM-játékok, feladatok oszthatóságra

Otthoni meggondolásra
NIM-játékok további vizsgálata. Pl.