2016.09.15.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	Halmazok fogalmai
	Jó szemléltetés-e a Venn-d.? Pl. B:={1;2;3;4;5;A} és A:={1;5;7}
	P(a) bizonyítása? - Grafikai ellenpélda
			
Otthoni meggondolásra
	A ELTE honlapján található kitűzött feladataiból...
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.22.
Órai munka
	A házi feladatok megbeszélése
	Halmazok szemléltetése (Venn-d., intervallumok, ...)
	Állítások bizonyítása 
	Sárga Bohócból: 16., 24., 28., 55., 56., 66., 67., 89., (90. - spec. Helly-t.)
				
Otthoni meggondolásra
	Sárga Bohócból: 90., 105., 109., 140.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.29.
Órai munka
	A házi feladatok megbeszélése (SB.: 105., 90. Helly-tétel, 140. )
	Sorozatok bevezetése másként...
		báránykák
		Rózsa Gyuri - Folytasd a számsort!
		Sorozat: van első elem, tetsz. poz. egészen értelmezett fv. --> Melyek a sorozatok?
		Sorozat megadása rekurzívan (számtani sorozat) - tulajdonságainak vizsgálata.
				
Otthoni meggondolásra
	Mértani sorozat megadása rekurzívan. Tulajdonságainak vizsgálata.
	A ELTE honlapján található kitűzött feladataiból a sorozatok témakörébe tartozó feladatok (1-10.)
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.06.
Órai munka
	sorozatok általánosan (Ződ csíkos: 1. i), j), m) 4. e), 10., 11., 14., 22., 23., 26., 28.)
	sorozat tulajdonságai (Zúd csíkos: 38. h), b), c), g), 41. e))
	parciális törtekre bontás módszere
	teleszkopikus összegzés

Otthoni meggondolásra
	Ződ csíkos: 55., 66., 69.

Ajánlott irodalmak:
	a mathdid.elte.hu oldalon található jegyzet
	Rábai: Elemi mat. példatár III.
	Róka: 2000 feladat az elemi mat. köréből
	Ződ Bohóc (NT-13135/ii)
	Hajnal: Matematika 11. fakultatív B változat tk.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.13. hétfő
	monotonitás, korlátosság, konvergencia
	'e' közelítése
	ZŐD: IV. fejezet 77., 79. i), 80. h-j)

Otthoni meggondolásra
	ZŐD: IV. fejezet 95., 107., 108., 114-117.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.20. hétfő
	ZH

Otthoni meggondolásra
	ZH feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.24.
A ZH feladatainak megbeszélése
Számtani sorozatok

Otthoni meggondolásra: Ződ Bohóc (155. j), 159. j), 161. e), g), j), 166. f), 167. f), j), 178., 184., 190., 195., 197., 200., 208., 219., 235.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.10.
ZŐD: 200., 208., 219., 235.
Mértani sorozatos feladatok
	Ződ: 239. g), 251. i) j), 252., 253.
	Ződ: 258., 260., 273.

Otthoni meggondolásra
	Ződ: 256., 274., 282., 285., 293., 296., 298., 299., 300., 302-306.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.17.
Számtani sorozatokra feladatok
Mértani sorozat bevezetése, definíciója -- melyeket válasszam?
ZŐD: IV. fejezet 239., 251., 252., 256.
Számrendszerek

Otthoni meggondolásra
	Ződ: 256., 274., 282., 285., 293., 296., 298., 299., 300., 302-306.
	1777...76888...89 négyzetszám?
	 n db   n db
	sqrt(111...1 - 222...2) = 333...3
	   2n db   n db    n db

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.24.
	Vegyes feladatok a mértani sorhoz: tetraéderbe rajzolt has. tetraéderek térfogatának, felszínének, éleinek, ... összege,
		Koch-görbe hossza, Cantor-halmaz, ... területe, egyéb |q|<1 mértani sorok
	Fejér L. versenyfeladatok (összegzési trükkök, becslések, ...)

Otthoni meggondolásra
	ZŐD: IV. fejezet 377., 381., 383., 384.
	F. L. matv. 2004.: 3/(1!+2!+3!)) + 4/(2!+3!+4!)) + ... + 2004/(2002!+2003!+2004!)) =
	F. L. matv. 1993.: 1/2! + 2/3! + 3/4! + ... + 1991/1992! + 1992/1993! összegben milyen számjegy áll a tizedes vessző utáni 1993. helyen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.01.
	konv. és div. sorok, kritérium-vizsgálatok
	függvényegyenletek bev.

Otthoni meggondolásra
	f(x)+2f(2-x)=x
	2f(x)+f(1-x)=2x-1
	2f(x-1)=3f(1-x)+1-x
	f(x-1)=f(1-x)+1-x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.08.
	f(x)+2f(2-x)=x
	2f(x)+f(1-x)=2x-1
	2f(x-1)=3f(1-x)+1-x
	f(x-1)=f(1-x)+1-x
	f(x)+f(4/(2-x))=x
	f(x)+3f(1/x)=x-2
	További fv-egyenletek, valamint rekurzív sorozatok. (Ld. OKTV 2001., 2014., ...)
	a(n+1)=1-n/(n+1)a(n), a(1)=1, a(n)=?
	a(n+1)+a(n)=n^2, a(20)=96, a(n)=?
	a(1)=1, a(n+1)=n*a(n)+n^2-n-1 (OKTV 2002.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.15.
	ZH

A ZH-t igyekszem kijavítani, s egy héten belül feltenni az eredményeket NEPTUN-kóddal.
Ha valaki szeretné megtekinteni, vagy javítási igény lenne, kérem, hogy karácsonyig jelezze.
A KöMaL-beadandó legvégső határideje az év utolsó napja. (A jegyeket legkésőbb január 6-ig be kell írnom.)
Szép ünnepet, s eredményes vizsgákat kívánok!

Péter