2016.09.14. szerda
Szervezési hiba miatt elmaradt. Pótlás máskor.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.21. szerda
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	Fogalomalkotás, értve tanulás, ...
	A halmaz fogalma. Tényleg érti a gyerek? Mit ért? 
	A Venn-d. - Mire jó?
	Feladat: A:={1;2;3;4} B:={1;2;5;6;A} (Az A a B halmazban elem.) Kik B elemei?
			
Otthoni meggondolásra
	A ELTE honlapján található kitűzött feladataiból: halmazok első öt példája.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.09.26.
Órai munka
	A házi feladatok megbeszélése
	Descartes-szorzat és tulajdonságai. Összehasonlítás "hasonló" műveletekkel: ?szorzás?
	Halmazok szemléltetése (Venn-d., intervallumok, ...)
	Állítások bizonyítása 
	Sárga Bohócból: 16., 24., 28., 55., 56.
				
Otthoni meggondolásra
	Sárga Bohócból: , 66., 67., 89., 90., 105., 109., 140.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.3. hétfő
	Ponthalmazok a koordinátasíkon. Descartes-féle szorzat -- Descartes-féle derékszögű koord.rsz.
	Ponthalmazok - geometriai példák. (Pl. 'egyes' rajzolása)
	Diszkusszió fontossága.
	Sorozatok:	véges-végtelen, szám - tetszőleges, ...
			sorozat, mint függvény (+ lin. egyenletrsz-rel való megoldás - egyenes, mf-ú, ... illesztése):
				1; 3; 6; 10; ...
				1; 3; 6; 17; ...
				stb.
			sorozat def.
			számtani sorozat rekurzív megadása, tulajdonságok (a számtani sorozat említése nélkül)
			
Otthoni meggondolásra
	Mértani sorozat tulajdonságai a rekurzív def. alapján. (Monotonitás, periodicitás, korlátosság, ...)
	A ELTE honlapján található kitűzött feladataiból: sorozatok első öt példája.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.10. hétfő
	monotonitás, korlátosság, konvergencia
	'e' közelítése
	ZŐD: IV. fejezet 77., 79. i), 80. h-j)
	érdekes buktató: "konvergencia" a derékszögű háromszög oldalára...

Otthoni meggondolásra
	ZŐD: IV. fejezet 95., 107., 108., 114-117.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.17. hétfő
	ZH

Otthoni meggondolásra
	ZH feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.10.24.
A ZH feladatainak megbeszélése
Számtani sorozatok

Otthoni meggondolásra: Ződ Bohóc (155. j), 159. j), 161. e), g), j), 166. f), 167. f), j), 178., 184., 190., 195., 197., 200., 208., 219., 235.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.07.
ZŐD: 200., 208., 219., 235.
Mértani sorozatos feladatok
	Ződ: 239. g), 251. i) j), 252., 253. (+ zenei hangok, jól temperált skára, kvintkör, ..., kamatszámítás)
	Ződ: 258., 260., 273.

Otthoni meggondolásra
	Ződ: 256., 274., 282., 285., 293., 296., 298., 299., 300., 302-306.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.16. innentől szerdánként...
	Vegyes feladatok a mértani sorozatokhoz
	Helyiértékes számolás, átírások
	Mértani sor fogalma, feladatok
	444...4 - 11*444...4 +9 négyzetszám?
	 2n db    n db
	Koch-görbe hossza

Otthoni meggondolásra
	ZŐD: 356-366., 373., 380., 385.
	1777...76888...89 négyzetszám?
	 n db   n db
	sqrt(111...1 - 222...2) = 333...3
	   n db   n db    n db
	


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.23. (szerda)
	Vegyes feladatok a mértani sorhoz: tetraéderbe rajzolt has. tetraéderek térfogatának, felszínének, éleinek, ... összege,
		Koch-görbe hossza, Cantor-halmaz, ... területe, egyéb |q|<1 mértani sorok
	Fejér L. versenyfeladatok (összegzési trükkök, becslések, ...)

Otthoni meggondolásra
	ZŐD: IV. fejezet 377., 381., 383., 384.
	F. L. matv. 2004.: 3/(1!+2!+3!)) + 4/(2!+3!+4!)) + ... + 2004/(2002!+2003!+2004!)) =
	F. L. matv. 1993.: 1/2! + 2/3! + 3/4! + ... + 1991/1992! + 1992/1993! összegben milyen számjegy áll a tizedes vessző utáni 1993. helyen?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.11.30. (szerda)
	konv. és div. sorok, kritérium-vizsgálatok
	függvényegyenletek bev.

Otthoni meggondolásra
	f(x)+2f(2-x)=x
	2f(x)+f(1-x)=2x-1
	2f(x-1)=3f(1-x)+1-x
	f(x-1)=f(1-x)+1-x

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.07.
	f(x)+2f(2-x)=x
	2f(x)+f(1-x)=2x-1
	2f(x-1)=3f(1-x)+1-x
	f(x-1)=f(1-x)+1-x
	f(x)+f(4/(2-x))=x
	f(x)+3f(1/x)=x-2
	További fv-egyenletek, valamint rekurzív sorozatok. (Ld. OKTV 2001., 2014., ...)
	a(n+1)=1-n/(n+1)a(n), a(1)=1, a(n)=?
	a(n+1)+a(n)=n^2, a(20)=96, a(n)=?
	a(1)=1, a(n+1)=n*a(n)+n^2-n-1 (OKTV 2002.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016.12.14.
	ZH

A ZH-t igyekszem kijavítani, s egy héten belül feltenni az eredményeket NEPTUN-kóddal.
Ha valaki szeretné megtekinteni, vagy javítási igény lenne, kérem, hogy karácsonyig jelezze.
A KöMaL-beadandó legvégső határideje az év utolsó napja. (A jegyeket legkésőbb január 6-ig be kell írnom.)
Szép ünnepet, s eredményes vizsgákat kívánok!

Péter