2017.02.16.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	Óralátogatás: 2017. február 15 - március 23. szabadon, órarendem szerint. Előzetes jelzős e-mail-ben szükséges.	
	A tanórák 8:00-9:30-ig tartanak: febr. 23., márc. 9., márc. 16., márc. 23. Március 2. helyett március 1. 19:00-20:30 rendkívüli időpontban megtartott óra lesz.
		Ezt követően minden óra 7:30-9:30-ig tart.
	Az óravázlat beadásának végső időpontja március 23.
	Az óravázlat javított változatának beadási határideje az utolsó óra.
	Értékelés: a két hospitálási napló, a két leadott óravázlat, a tanítási gyakorlat, valamint az órai aktivitás, közreműködés alapján.
	Az esetleges hiányzásokat e-mail-ben, sms-ben, ... kéretik előre jelezni.

Hospitálás, rövid gyakorlat, hosszú gyakorlat, ped-i minősítések, ... Mikor milyen óravázlat szükséges? Kinek milyen? Mit várnak el, s miből lehet dolgozni?
Az óravázlat alapjai - hierarchia:
	NAT,
	helyi tanterv,
	tanmenet/tematikus terv,
	óravázlat,
	tankönyv, régi füzet, emlékek, ...
Miért tegyük el az óravázlatokat, s azokat mire is lehet majd használni?
Legfontosabb: a táblakép lenne... (Példa az elrendezésre. Mit hová írjunk? Mire van szükségünk az órán? Melyik táblarésznek mi a szerepe? Egy adott példa a mf-ú paraméteres egyenletek köréből...) Saját füzet, dossziék készítése az igazi óravázlatokhoz, melyekből még tanítani is lehet.
Az időbeosztásról. Visszaélés az idővel - feladatok.
Korosztályok - életkori sajátosságok.
Csak a saját használható igazán.
Lessünk a net-ről, nézzünk szét az óravázlatok között: tankonyv.hu, ofi.hu, ...
Célok: a matematika tan. célja, nevelési célok, közösség, ...
Tanár - értelmiségi munka, tervezés elsősorban, alkotás, ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.02.23.
Összefoglalás: miből írjunk óravázlatot?
	NAT, helyi tanterv, mások/saját tanmenetek, tematikus terv ... óravázlat
Fontos szempontok:
	Az óra helye a NAT/tanmenet/tematikus terv szerint.
	Fogalmak, tételek, ... hierarchiájában hol helyezkedi el, mire támaszkodik, ...?
	Mit ír a tankönyv?
	Legfontosabb: hová kell eljutni, mi az óra célja?
	Amivel most foglalkoztunk: feladatorientált tematikus terv.
	--> Feladatgyűjtemények tanulmányozása, érettségi feladatsoro tanulmányozása.

Egy óra feladatorientált előkészítése, feladatok gyűjtése.
Mit is vállaltunk?

	12. osztály, emelt szint, ismétlés (II. félév)
	Sorozatok témaköre (5 óra)
	Előzmény:	sorozatok tul-i (2 óra)
			számtani sorozatok (1 óra)
	Most: 		mértani sorozatok és vegyes példák (1 óra)
	Utána: 		szóbeli témakörök megbeszélése (9. és 10. tétel) (1 óra)
	Tankönyvek tanulmányozása: Sokszínű mat., Hajnal-féle mat. faktos tk. (NT 13434), ...
	Feladatgyűjtemény: ZŐD BOHÓC - IV. fejezet
		szempontok: 	feladatok vegyesen (a_1, a_n, n, q, s_n, ..., rekurzív)
				különféle megadások
				legyen könnyű, s nehéz is
				több témakör: algebra, geometria, ...
				számolós, bizonyítós, ...
				szöveges feladatok (!)
				kamatos kamat, törlesztőrészlet (!)
				mennyiség (kb. 10-15 - maradjon hf-nek is...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.01. (19:00-20:30 kivételes, rendkívüli időpont) - szerda este!
Hospitálás, jegyzőkönyv készítése.
	az óra menete időpontokkal
	események
	a tényleges feladatok
	táblakép
	Mi lehetett az óra terve? 5-10 pontban megadni.

Óravázlat készítésének második pontja
	a feladat tényleges megoldása
		megoldási módok, többféle megoldás
	időbeosztásról
	a táblakép
	egy feladat részletes táblaképe - minta

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.09.

Óravázlatpéldák, űrlapminták - rövid, ill. részletező minták
	fejléc, cél, típus
	részletes kidolgozás (feladat+mo.+táblakép) - kezdő pedagógus
	idő, időkeret
	didaktikai egység
	cél - tanítási / nevelési / képességek, készségek
Példa: parabola és egyenes kölcsönös helyzetének vizsgálata az órán.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.16.
Mi kerüljön az egyes cellákba?
	didaktika
	óra menete
	módszerek
	forma
Példa: háromszögek nevezetes vonalainak tanítása.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.23.
Hospitálási jegyzőkönyvek elemzése
Óraelemzés kérdései

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.30.

Luca és Niki órái

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.04.06.

Julcsi és Andris órái
Táblakép, mértékegység (+1 geom. fel.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.04.20.

Évi és Laci órái


Az óravázlat javított változatának beadási határideje az utolsó óra.

Péter