2018.02.15.
A kurzus témája:
     tanítási folyamatok tervezése
     tantervek, tankönyvek, egyéb források használata
     értékelés

A kurzus felépítése
 1. óra: bevezetés, a kurzus és a követelmények ismertetése
 2 - 4. órák: 2 téma közös kidolgozása
 5. óra: értékelés
 6. óra: kiegészítő gondolatok
 7-11. óra: saját tanítási tervek megbeszélése
 12. óra: lezárás

Követelmények:
  aktív órai munka
  egymás beadandóihoz hozzászólás a beosztás szerint
  beadandó: egy téma “teljes” feldolgozása
  tanmenet 10-15 órás tananyagrészhez
  fogalmi háló, összefüggések
  2 óra részletesen - legalább az egyik új ismeret bevezetése
  dolgozat értékeléssel
  továbbá kötelezően választható az alábbiak közül két összetevő
  tantárgyi koncentráció (összefüggés más tantárgyakkal)
  szemléltető eszközök tervezése
  alkalmazások
  matematikatörténet


A választott bemutatók, időpontok:
  március 15.: szünet
  március 22.: Gyökvonás (Kecskés Boglárka)
  március 29.: tavaszi szünet
  április 5.: elmaradó óra
  április 10.: Koordinátageometria (Vörös Attila - Opauszki Eszter)
        Hetedikes függvények, bev. (Kovács Karolina - Karácsonyi Csaba)
  április 19.: Függvénytranszformációk (Bárczay Kristóf - Mecséri Eszter)
        Gráfok (Kajtor Eszter)
  április 26.: Statisztika (Kisded Kinga - Pogácsás Zsófia)
        Másodfokú egyenletek (Bujdosó Brigitta)
  május 3.:  Számelmélet (Schmidt Dávid)
        Differendiálszámítás (Szakál Péter - Winhardt Júlia)
  május 10.:  Eötvös-nap
  május 19.:  értékelés
	
	
Ajánlott források:
  Tantervek:  kerettantervek: http://kerettanterv.ofi.hu/
        nat: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/mk_nat_20121.pdf
  Hivatalos tankönyvek listája: http://tankonyvkatalogus.hu/
    (a készüléshez természetesen más tankönyvek is használhatók, de jelenleg az iskolák hivatalosan csak ezek közül a könyvek közül választhatnak a tanulóik számára)
  Érettségi vizsgaleírás: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/matematika_vl_2017.pdf
  Részletes érettségi vizsgakövetelmények: https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/erettsegi/vizsgakovetelmenyek2017/matematika_vk_2017.pdf
  Minta-beadandó: http://www.petiba.hu/matek/elte/2017_2018_ii/trig_tanmenet.pdf

Beadandónak választható témák listája:
   Gondolkodási módszerek
    kombinatorika bevezetése (felső tagozat vagy 9. osztály)
    gráfok
   Algebra, számelmélet: algebra előkészítése felső tagozatban, szöveges feladatok
    számelmélet: számrendszerek, oszthatóság, prímszámok
   másodfokú egyenletek
   gyökvonás
   a logaritmus tanítása
   Függvények, sorozatok
    függvények bevezetése (7. osztály)
    függvények tulajdonságai, transzformációk (középiskola)
    sorozatok (középszint)
    sorozatok, sorok (emelt szint)
   differenciálszámítás
   integrálszámítás
   Geometria
   Pitagorasz-tétel és alkalmazásai
   egybevágósági transzformációk rendszerezése (középiskola)
   vektorok (fakultáció)
   koordinátageometria (középiskola)
   térgeometria (középiskola)
   Statisztika, valószínűségszámítás
   statisztika (középiskola), csoport/páros/projektmunka felhasználásával