2018.09.10.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, óravázlat-tanítás-óravázlat), feladataink, ...
A következő órától az Eötvös Gimn. (V. ker. Reáltanoda u. 7.) 16:45-től kezdjük az órákat.
	A gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...
	További ajánlott irodalom a Szegedi Egyetem oldaláról.

	tanterem, berendezés, elrendezés, szemléltetőeszközök, segédanyagok, szgép, ...
	tanulásfajták: tanórai, epochális, projektalapú
	tanulási folyamat: zárt (tanár tervez), nyílt (a tanulók bevonásával, haladásával tervez)
	sokféle gyerek együtttanulása (SNI, versenyzők, háttér, szoc. háló, ...)
	cselekvéses tanulás
	készülés permanens tevékenység
	tervezés: cél, tananyag, differenciált-e, ...
	tanuló: együttműködő, motivált, helyzete az osztályban, zárt/nyílt, idő, időbeosztás
	elmélyítés, hf, számonkérés
	rögzítés, tábla, füzet, ...
	óra típusa: új ismeretet adó, ellenőrző, ismétlő, ..., kombinált
	óra szerkezete: hf-ell., cél, motiválás, új anyag feldolgozása, elsajátítás, ellenőrzés, hf.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.09.17.
A megfigyelés elemei. Milyen vázlatot írjunk, hogyan készüljünk az óramegbeszélésre.
	Az óra összhangja, célok, nevelési célok, interdiszciplinaritás
	Az óra jellege,
	Időbeosztás, felépítés, munkaformák, eszközök
	Motiváció, együttműködés, párbeszédek, értékelés, konfliktus
	Ellenőrzés, eredményesség
	Fegyelmezési technikák
	
Kovács Mara - 6. osztály: műveletek rac. számokkal, százalékszámítás
	30 tanuló
	Hf-ellenőrzés, szigor, tábla
	javítás, javítás a táblán,
	beszédtechnikák, beszédjavítás, szóhasználat
	új téma bevezetés
	eszközök: saját kártyák, tábla, írásvetítő, stat. zsebkönyv, ...
	motiváció (internet, kérdezősködés, feladatok kijelölése)
	interdiszciplinaritás, stat. fogalmak, nagy számok, ismeretlen használata, ...
	
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.09.24.
Óramegfigyelés jegyzete - második változat
	óra menete, időbeosztás, tananyag, táblakép
	tanulói és tanári aktivitás, párbeszéd...
	kompetenciaterületek
	saját észrevétel
Követelmények: óralátogatás egy gyakorlógimnáziumban
	
Kovács Mara - 6. osztály: egyenletek bevezetése
	órakezdés mozzanata
	korrigálás
	rávezetés, többféle megközelítés


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.10.01.
Konkrét óramegfigylési gyakorlat - FONTOS AZ IDŐBEN JELENTKEZÉS
	rövid ismertető, mindenképpen érdemes elolvasni
	elolvasás után pedig jelentkezni
	- Ami a legfontosabb: időben jelezzétek, ha valahova el szeretnétek menni, ne fél órával előtte! (Ábránd…)
	- 5-6 hallgatónál több ne jelentkezzen egy időpontra
Bruner-féle reprezentációs szintekről

Otthoni meggondolásra
	A megbeszélt feladat konkrét óraterve (időbeosztás, rávezető feladatok, értelmezés előtte/utána, ...)
	Elküldeni a kidolgozandó óravázlat témáját.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.10.08.
Számadó László órája
	kifelé: nyugalom, közvetlenség, beszélgetés, tervezgetés, vázlat, ...
	de: terv, felépítettség, tudatos irányítás, fogalmak megbeszélése, ráhangolódás, ...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2018.10.13-án nincs tanítás)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.10.15.
Jakucs E.: Játékok fv-kel. (írásvetítő, értékelési lehetőségek, bevezetési, bemelegítési lehetőség, ...)
Birloni Sz. két órája (ford. szakértői mozaik, diák-kvartett, önálló munka, változatos óratartási formák, ...)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.10.22.
tanítási szünet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.10.29.
őszi szünet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018.11.05.
Hogyan jegyzeteljünk? Mit figyeljünk meg? Hogyan beszéljük meg a megtartott órát?
Tanácsok az óravázlathoz.

Kovács Éva

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mikrotanítások
	11.05.:	Kovács Éva: Halmazok, kilencedikeseknek. (Részhalmaz fogalmát bevezető és gyakoroltató óra lesz...) --> Végleges óravázlat rendben.
	11.12.: Gergely Kata: Thalész-tétel és annak gyakorlása
	11.12.: Boller Balázs: számtani és mértani közép közötti egyenlőtlenség
	11.12.: Csicsó Nóri és Gombkötő Reni: Logikai szita, halmazok (9. osztály)
	11.19.: Deák Réka: 11. osztályos koordinátageometria bev. (Körülbelüli témák: szakasz hossza, szakasz felezőpontja, szakasz adott arányú osztópontja, háromszög súlypontja.)
	11.19.: Racskó Zsófi: Fv-ek bevezetése
	11.19.: Márkus Csaba: hegyesszögek szfv-ei bev.
	11.26.:	Farkas Margit: Stat. bev. (9. osztály)
	12.03.: Horváth Bettina:  trigonometrikus függvények, 10. osztályosoknak. Az órán bevezetésre kerül az alapfüggvények ábrázolása, majd egyszerűbb transzformálása. 
	12.03.: Bóra Eszter: Kombinatorika 7-10. osztály, bevezetés
	12.03.: Lutz Dávid: Hatványozás fogalma és azonosságok
	12.10.:	Kocsis Piroska és Nagy Kriszti: Statisztika bevezetése - diagramok rajzolása, leolvasása - 6. osztályban
	12.10.:	Veszelszki Anna: Törtek bevezetése (5. osztály)
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tanmenet szerepe, készítése
		NAT, kerettanterv, helyi tanterv, ...
		epochális (+ más tantárgyak)
		csoportok, egyének számára írt
		kisebb-nagyobb egységek
		projektoktatás --> nyílt oktatás!