2019.09.12.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, két ZH jó eredménye, azok átlaga + javítás...)
A következő órától ...
	A gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...

Bevezetés.
Racionális és irracionális számok
	képzésük, indirekt biz. módszer
	rac. és irrac számok összege, különbsége, szorzata, ...
	racionális számok: véges/végtelen ismétlődő - feltételek
	végtelen mértani sor, végtelen szakaszosan ism. tizedestörtek átírása (+iskolai buktatók)
	
Otthoni meggondolásra:
	sin(5°), tg(5°), log_2(3) irrac.
	Lehet-e két irracionális szám összege és szorzata is racionális?
	Lehet-e két irracionális szám összege és különbsége is racionális?
	Van-e három olyan irracionális szám, melyek közül bármely kettő összege racionális?
	Milyen szám a gyök kettő és a köbgyök kettő összege?
	Biz. be, hogy ha x, y, sqrt(x)+sqrt(y) rac., akkor sqrt(x) és sqrt(y) is rac.
	Milyen szám a 0,1234567891011121314...?
	Képezzük n!-ok reciprokértékeinek végtelen összegét. Milyen számot kapunk?
	Lehet-e egy végtelen sok elemű számtani sorozat elemei között pontosan két racionális?
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.09.19.
Elmaradt.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.09.26.
	Indirekt bizonyítási módszer használata
	Lehet-e két irracionális szám összege és különbsége is racionális?
	Van-e három olyan irracionális szám, melyek közül bármely kettő összege racionális?
	Biz. be, hogy ha x, y, sqrt(x)+sqrt(y) rac., akkor sqrt(x) és sqrt(y) is rac.
	sin(15°), sin(5°), log_2(3) irrac.
	összemérhetőség fogalma, párhuzamos szelők tétele
	sqrt(2), sqrt(3), ... szerkesztése
	számológép számításai, több jegy kinyerése, mértani sor fogalma

Otthoni meggondolásra
	Milyen szám a gyök kettő és a köbgyök kettő összege?
	Srága Bohóc III. fejezet 212-es feladata
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.03.
Algebrai átalakítások
	négyzetgyök, n-dik gyök, műveletek és tulajdonságaik, gyöktelenítés
	megoldási lehetőségek, trükkök
	SB.: III. fejezet 212., 232., ...
	
Otthoni meggondolásra
	SB.: 46. oldal 156.
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.10. - az óra fél hatkor kezdődik kivételesen
Algebrai átalakítások, szorzattábontások
Oszthatósági feladatok megoldása különféle módszerekkel
	- szorzattá alakítás
	- maradékosztályok
	- oszthatósági szabályok
	- teljes indukció
Teljes indukció lépései
SB. 52. oldal 146-os feladata
	
	
Otthoni meggondolásra
	SB. II. fejezet 146., 151., 156., 157.
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.17.	 - az óra fél hatkor kezdődik kivételesen