2019.09.11.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, két ZH jó eredménye, azok átlaga + javítás...)
A következő órától ...
	A gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.09.18.
Bevezetés.

Racionális és irracionális számok
	képzésük, indirekt biz. módszer
	rac. és irrac számok összege, különbsége, szorzata, ...
	racionális számok: véges/végtelen ismétlődő - feltételek
	végtelen mértani sor, végtelen szakaszosan ism. tizedestörtek átírása (+iskolai buktatók)
	
Otthoni meggondolásra:
	sin(5°), tg(5°), log_2(3) irrac.
	Lehet-e két irracionális szám összege és szorzata is racionális?
	Lehet-e két irracionális szám sszege és különbsége is racionális?
	Van-e három olyan irracionális szám, melyek közül bármely kettő összege racionális?
	Milyen szám a gyök kettő és a köbgyök kettő összege?
	Biz. be, hogy ha x, y, sqrt(x)+sqrt(y) rac., akkor sqrt(x) és sqrt(y) is rac.
	Milyen szám a 0,1234567891011121314...?
	Képezzük n!-ok reciprokértékeinek végtelen összegét. Milyen számot kapunk?
	Lehet-e egy végtelen sok elemű számtani sorozat elemei között pontosan két racionális?
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.09.25.
	Indirekt bizonyítási módszer használata
	Lehet-e két irracionális szám összege és különbsége is racionális?
	Van-e három olyan irracionális szám, melyek közül bármely kettő összege racionális?
	Biz. be, hogy ha x, y, sqrt(x)+sqrt(y) rac., akkor sqrt(x) és sqrt(y) is rac.
	sin(15°), sin(5°), log_2(3) irrac.
	összemérhetőség fogalma, párhuzamos szelők tétele
	sqrt(2), sqrt(3), ... szerkesztése
	számológép számításai, több jegy kinyerése, mértani sor fogalma

Otthoni meggondolásra
	Milyen szám a gyök kettő és a köbgyök kettő összege?
	Srága Bohóc III. fejezet 212-es feladata
	sin1, sin2, sin3, sin4, sin5, sin6 nagyság szerinti sorrendje
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.02.
Algebrai átalakítások
	négyzetgyök, n-dik gyök, műveletek és tulajdonságaik, gyöktelenítés
	megoldási lehetőségek, trükkök
	SB.: III. fejezet 212., 232., ...
	
Otthoni meggondolásra
	SB.: 46. oldal 156.
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.09. - az óra fél hatkor kezdődik kivételesen
Algebrai átalakítások, szorzattábontások
Oszthatósági feladatok megoldása különféle módszerekkel
	- szorzattá alakítás
	- maradékosztályok
	- oszthatósági szabályok
	- teljes indukció
Teljes indukció lépései
SB. 52. oldal 146-os feladata
	
	
Otthoni meggondolásra
	SB. II. fejezet 146., 151., 156., 157.
	
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.10.16.	
Bizonyítási módszerek, többféle út (SB. 52-53. oldal)
333...33 * 333...33 = 111...110999...99888...889
 m db    n db    n-1    m-n   n-1 

Otthoni meggondolásra
 a maradék feladatok
 (666...66)^2 + 888...88 = 444...44
  n db      n db    2n db

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.11.06.	
 ZH
 Diofantoszi egyenletek
 Miért nem négyzetszám? (végződés, pírmtényezős felb., 3-mal ill. 4-gyel való oszthatóság, ...)
	1!+2!+3!+...+100!
	1^2+2^2+3^2+...+56^2
	111...11	100 db egyes
	444...44	100 db 4-es
	10^100+10^50+1
	abab
	ababab
	acabc
	1, 2, 3, 4, 5, 6 tetsz. hatjegyű permutációja
	3+3^2+3^3+...+3^100
	3!+9!+27!+...+3^100!
	100!+5
	1234567892
	171717...17	100 db 17
	717171...71	100 db 71
	222...22	100 db

Otthoni meggondolásra
 Miért nem négyzetszám?
	n^4+2n^3+2n^2+2n+1
	n-gy egymást köv. egész szorzata
	3 egymást köv. négyzetszám összege
 abc+ab+ac+bc+a+b+c=1000
 a^2=b^2+2b+13
 a^2+b^2+c^2=ab+bc+ac
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.11.13.	
A ZH feladatai, értékelése.
Közepek, köztük lévő öf-ek és bizonyítások.
f(x)=(x^2+1)/x ábr.
Téglalap kerülete adott, mikor max. a területe?
Téglalap három oldalának össezge konstans, mikor maximális a területe?

Otthoni meggondolásra
 Egyenlőszárú háromszög kerülete 20. Mikor maximális a területe?
 g(x)=(x^2+4)^2/x^2
 a^4+b^4+c^4>=abc(a+b+c)
 ab/(a+b) + ac/(a+c) + bc/(b+c) <= (a+b+c)/2
 a^2/(b+c) + b^2/(a+c) + c^2/(a+b)>=(a+b+c)/2
 tg(x)+ctg(x)=1/2
 a/(b+c) + b/(a+c) + c/(a+b) >= 3/2
 sqrt(a/(b+c)) + sqrt(b/(a+c)) + sqrt(c/(a+b)) > 2


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.11.20.	
Feladatok közepekre

Otthoni meggondolásra
 g(x)=(x^2+4)^2/x^2
 ab/(a+b) + ac/(a+c) + bc/(b+c) <= (a+b+c)/2
 a^2/(b+c) + b^2/(a+c) + c^2/(a+b)>=(a+b+c)/2
 tg(x)+ctg(x)=1/2
 sqrt(a/(b+c)) + sqrt(b/(a+c)) + sqrt(c/(a+b)) > 2
 a^4+1 > a
 Mennyi lesz legalább abc értéke, ha a+2b+3c=15?
 Adott térfogatú téglatestek közül melyiknek a legkisebb a felszíne? Hogy szól ennek a duálisa?


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.11.27.	
2019.es OKTV II. kat. I. ford. feladatai

Otthoni meggondoásra
 Adott felszínű téglatestek küzl melyiknek maxinális a térfogata?
 f(x)=(x^4+2x^3+3x^2+2x^2+2x+1)/(x^2+x+1) min. x>=0 esetén?
 f(x;y;z)=(x+y+z)^6/(xy^2z^3) szélsőértéke x, y, z poz. számok esetén?
 f(x)=3x^5 + 5/x^3 min. x>0 esetén?
 stb.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.12.04.	
Nehezebb egyenletek megoldási ötletei
 x + x/sqrt(x^2-1) = 35/12
 sqrt()x^2+17x+4) + sqrt(x^2+11x+3) = (2x-1)/5
 stb.
 közepes feladatok:
	Adott felszínű téglatestek közül melyiknek maximális a térfogata.
	Az előző duálisa: adott térfogatú téglatestek közül melyiknek a legkisebb a felszíne?
	stb.

Otthoni meggondolásra
 Közepekkel való feladatok
 Ismétlés...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019.12.11.	
záró-ZH
A dolgozat eredményéről mindenki levélben lesz értesítve. Aki nem válaszol 24 órán belül erre, azt úgy veszem, hogy elfogadta.