2020.02.11.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, két ZH jó eredménye, azok átlaga + javítás...)
A következő órától: a gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...
Közepek (Q, A, G, H és a közöttük lévő összefüggések két számra - bizonyítás)
Közepek geometriai ábrán - második bizonyítás

Otthoni meggondolásra:
	a mathdid.elte.hu oldalon lévő feladatsor első 6 példája

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.19.
Közepekújbóli áttekintése (QAGHC)
	új közép: kontraharmonikus közép
	mitől közép valami? mit kell hozzá teljesítenie?
	bizonyítás közepekkel lépései
Nevezetes szélsőértékfeladat megoldási módszerei
	a+b=állandó ==> T=max.?
		próba, táblázat, sejtés, ábrázolás, bizonyítás (mf-ú fv. tul-i, közepek, diff. sz., ...)
Az Arany Dániel matematikafeladatsor idei feladataiból:
	II. forduló, haladók II. kat. 2. feladata

Otthoni meggondolásra:
	A http://mathdid.elte.hu/pic/tkelemi4.pdf feladatsor 1-7. feladatai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.26.
Au Dani II. ford. haladók 2. feladatának értékelése (feladat)
a Hf feladatai - megoldási ötletek, gyakorlás
hatványközepek (ld. SB. IV./999. feladata)

Otthoni meggondolásra
	SB. IV./999., 1004-1008., 1015.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.04.
Hatványközepek ismét (SB. IV./999.)
Feladatok közepekkel

Otthoni meggondolásra
	Egységkerületű egyenlőszárú háromszögek közül melyik területe maximális?
		(Közepekkel, mf-úval, diff.számítással)
	SB. IV./ 1003-1007., 1012-1013.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.11.
Feladatok közepekkel - "közepes megoldás" - másodfokú fv-nyel - differenciálsz-sal
	Adott tömegű gyémánt 20 részre bontása, az ár arányos a tömeg négyzetével
	2pi térfogatú egyenes hengerek felületének minimuma
	alagút, kamion rakományának maximális keresztmetszete (2018.04. KöMaL emelt szintű gyakorló)
Közepes feladatok
	a^4+b^4 >= ab(a^2+b^2)
	
Otthoni meggondolásra
	A http://mathdid.elte.hu/pic/tkelemi4.pdf feladatsor 14-16. feladatai.
	a/(b+c) + b/(c+a) + c/(a+b) >= 3/2

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.18.
Tavaszi szünet (rendkívüli)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.15. - távtanítás
Egy kis bemutató \LaTeX-ből
A file-unkat pl. itt, no meg itt szerkesztgettük. 
Javasolt segédanyag.
A legegyszerűbb létrehozni egy üres (blank) dokumentumot, s azt lecserélni a következőkre:

	\documentclass{article}
	\usepackage[utf8]{inputenc}
	\usepackage[magyar]{babel}%
	\usepackage[T1]{fontenc}
	\usepackage{amssymb}
	\usepackage{amsmath}
	\usepackage{calligra}
	\usepackage{multicol}
	\usepackage{color}

	\title{cím}
	\author{\LARGE\calligra Közös alkotásunk}
	\date{2020. március 25.}

	\begin{document}
	\maketitle

	\end{document}

Új "követelmények":
	- órákon való aktív részvétel (pl. hf-k bemutatása)
	- kijelölt hf-k beadása
	- KöMaL-feladat (https://www.komal.hu/verseny/feladatok.h.shtml)

Gyak. feladatok:
  1. Egy háromszög mindegyik oldalán kijelölünk két-két pontot úgy, hogy a hat pont egy olyan hatszög hat csúcsa legyen, amelynek minden oldala egyenlő,
és szemközti oldalai párhuzamosak. Bizonyítsuk be, hogy a hatszög kerülete nem lehet nagyobb, mint a háromszög kerületének kétharmad része.
  2. A órán lévő 10. feladat kidolgozása saját LaTeX-file-ban, s annak megosztása.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.01.
Feladatok .ppt-n. A Teams-be feltöltöttem.

Hf.: megosztott overleaf-dokumentumban a választott feladat megoldása, a többi ellenőrzése.
(Minden feladatot két-két ember old meg, a többiek ellenőrzik.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.08. (már volt szünet, most lesz óra!)
Minden a megosztott overleaf.com oldalon található - a házi is:
https://www.overleaf.com/7852169621sxmwdnkgmjbf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.15.
Rendezési tétellel kapcsolatos feladatok befejezése: https://www.overleaf.com/7852169621sxmwdnkgmjbf
Számtani sorozatos példák befejezése:https://www.overleaf.com/2951664679rxzkjqhxnvgj
Mértani sorozatos feladatok: https://www.overleaf.com/3975875958dpwvkhxtzyfd

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.22.
röpike
Fibonacci-féle sorozatról + feladatok
Hf. továbbra is a megosztott overleaf dokumentumban van (sok páros munka:
	egy ember oldja, a másik segíti/ellenőrzi (ZB.IV. 299., 307.)
Ne felejtsétek a KöMaL-t!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.29.
A feladatmegoldások elemzése. (... overleaf.com anyag)
Hogyan gyártsunk sorozatokat?
Bevezetés a függvényegyenletekbe + korábbi anyag ismétlése (Fibonacci-sorozat általános eleme).
Házi feladat: ZB-feladatok, valamint gondolkoni a kiírt feladatokon. A megoldások mellé írjátok oda a neveteket. (Szintén overleaf.com anyag)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.06.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.13.