2015.02.10.
Órán megbeszéltek
	2013_2014. OKTV II. ford., 2. feladat
	Számok szorzattá alakítása, csoportosítás, számrendszerbeli átírás
	Polinómok szorzattá alakítása
	Oszthatósági feladatok, teljes indukció
	Feladatsor: 12., 17., 14., 13.

Otthoni meggondolásra
	Kitűzött feladatok 1-10.
	Sárga Bohóc: 52-53. oldal feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.17.
Órán megbeszéltek
	Számok szorzattá alakítása, csoportosítás, számrendszerbeli átírás, polinómok szorzattá alakítása
	Feladatsorról: 19.
	Mikor nem négyzetszám?

Otthoni meggondolásra
	Sárga Bohóc: 52-53. oldal feladatai: 146. és 156.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.24.
Órán megbeszéltek
	x^3+y^3+2x^2+2y^2+(xy)^2+3xy^2+3yx^2+4=0, x és y egészek
	P(1)=P(-1)=1, P(2)=P(-2)=P(-3)=-1, P(0)=?
	100 tagú gyökös kifejezések becslése
	Oszthatósági feladatok

Otthoni meggondolásra
	Sárga Bohóc: 52-53. oldal feladatai: 146. és 156.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.03.
Órán megbeszéltek
	323|20^2004+16^2004-3^2004-1
	100|7^2001-3^3335
	Diofantoszi egyenletek (0, 1, 2, ... n megoldás)
		megoldási módszerek (teljes négyzet, szorzattáalakítás, oszthatósági szabályok,
			oszthatóság vizsgálata, ...)

Otthoni meggondolásra
	Diofantoszi egyenletek gyakorlása

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.10.
Órán megbeszéltek
	oszthatósági feladatok
	skatulya elvvel megoldható feladatok (oszthatóság, geometria, gráfok, ...)

Otthoni meggondolásra
	további skatulyás példák a feladatlapról

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.17.
Órán megbeszéltek
	skatulya elvvel megoldható feladatok ism.
	nevezetes közepek

Otthoni meggondolásra
	közepes feladatok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.24.
Órán megbeszéltek
	Q, A, G, H
	feladatok közepekre (igen sok!)

Otthoni meggondolásra
	feladatok közepekre
		(pl. maximális térfogatú körkű adott gömbbe,
		folysón beforduló létra (8, ill. 27 dm szélesek a merőleges folyosók),
		fv-ek szélsőértéke közepekkel, ...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.31.
Órán I. ZH

Otthoni meggondolásra
	A ZH feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.04.14.
Órán megbeszéltek
	Közepes feladatok gyak., ZH példái
	KöMaL B.4696.
	Geometriai feladatok (ker-i és kp-i szögek tétele, húrnégyszögek, szelőtétel, szögfelezőtétel, ...)
	Közepek a geometriában

Otthoni meggondolásra
	mathdid.elte.hu-n található feladatgyűjtemény 2. feladatsora (geometria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.04.21.
Órán megbeszéltek
	Geometriai feladatok

Otthoni meggondolásra
	mathdid.elte.hu-n található feladatgyűjtemény 2. feladatsora (geometria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.04.28.
Órán megbeszéltek
	Geometriai feladatok

Otthoni meggondolásra
	mathdid.elte.hu-n található feladatgyűjtemény 2. feladatsora (geometria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.05.12.
Órán megbeszéltek
	Geometriai feladatok
	1. Adott a síkon két párhuzamos, nem egybeeső egyenes, az egyiken adott egy szakasz. Csak vonalzóval szerkesszük ki a szakasz felezőpontját.
	2. Van egy vonalzónk, és egy merev karú körzőnk. Szerkesszünk:
		a) Egyenes adott pontjából merőlegest
		b) Külső pontból merőlegest az egyenesre
		c) Ismét külső pontból szeretnénk merőlegest az egyenesre, de csak 20 alkalommal használhatjuk a körzőt, bármilyen távoli pont 				esetében.
		d) Lehet-e még kevesebbel megoldani? Igen, elég egyetlen használat. Adjunk erre is algoritmust.
		e) Újabb nehezítés: adott a síkon egy kör és a középpontja, valamint egy egyenes. Még mindig tudunk bármely pontból merőlegest 				bocsájtani az egyenesre, csak vonalzó használatával.

Otthoni meggondolásra
	mathdid.elte.hu-n található feladatgyűjtemény 2. feladatsora (geometria)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.05.18. 16:00 ZH D épület III. emelet 3.110.