2015.02.11.
Órán megbeszéltek
	2013_2014. OKTV II. ford., 2. feladat megoldása

Otthoni meggondolásra
	Milyen feladatokkal vezessük rá a megoldásra a tanulót?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.18.
Órán megbeszéltek
	Oszthatóság bevezetése játékosan (babos feladatok, NIM, nyerő stratégia, kulcsfogalmak, ...)
	Jelölések praktikusan...
	fogalmak játékos, beszédes bevezetése

Otthoni meggondolásra
	Arany D. verseny 2014/2015. II. fordulós feladata: (2015,1)+(2015,2)+(2015,3)+...+(2015,2015)=?
	szükséges fogalmak, ismeretek, rávezetés, rávezető feladatok, ...
	Feladatsor példái: 1., 4., 7., 8.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.25.
Órán megbeszéltek
	x^3+y^3+2x^2+2y^2+(xy)^2+3xy^2+3yx^2+4=0, x és y egészek
		nevezetesn azonosságok - tanítási trükkök, játékok
		bizonyítás: kell? (körös feladat)
		Hogyan oldjunk meg több ismeretlenes egyenleteket? (teljes négyzetek...)
	P(1)=P(-1)=1, P(2)=P(-2)=P(-3)=-1, P(0)=?
		polinomok felírása, Kepler, másodfokú görbék, kúpszeletek, ...
	
Otthoni meggondolásra
	Zrínyi 2015. 12-es fels.
	KöMaL februári C fels.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.05.
Órán megbeszéltek
	x^2!y^2+z^2+xy+yz+xz+xyz=2000, x és y egészek
	Nevezetes közepek, egyenlőtlenségek
	Feladatok közepekre
		x+b/x típusű fv-ek, terület max. és kerület min. feladatok
		"okos lány esete" típusú csalások
		Félkörös ábrában a közepek.
	
Otthoni meggondolásra
	2pi térfogatú forgáshengerek közül melyiknek minimális a felszíne?
	Forgáshenger magasságának és sugarának összege 24. Mikor lesz a térfogata max.?
	Általános esetben G és A közötti öf. biz.
	Érintőtrapézban a közepek keresése.
	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.12.
Órán megbeszéltek
	Nevezetes közepek, egyenlőtlenségek
	Feladatok közepekre (2 egység kerüetű egyenlő szárú háromszögek közül a max. területű.)
	Trapézokban az alapokkal párhuzamos közepek (valamint egyenletmegoldási trükkök). Mit tud a 10. osztályos tanuló?
	Érintőtrapézban a közepek keresése.
			
Otthoni meggondolásra
	Két egység kerüetű egyenlő szárú háromszögek közül a max. területű.
	Általános esetben G és A közötti öf. biz.
	Feladatok, példák gyűjtése közepekre.
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.19.
Órán megbeszéltek
	Zrínyi-feladatok
	A háromszög területképletei
	A szögfelezőről eszembe jutott...
	Nevezetes közepek, egyenlőtlenségek - feladatok (jó és hibás gondolatmenetek)
		Egységkerületű egyenlőszárú háromszög max területe.
		Egyenlőszárú derékszögű háromszögek közül a max. területű.			
		Néhány ötlet, feladat

Otthoni meggondolásra
	Két feladat: példák gyűjtése közepekre. - Táblánál előadás!
	Általánosan a számtani-mértani közép bizonyítása.
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.26.
Órán megbeszéltek
	Nevezetes közepek, egyenlőtlenségek - feladatok (jó és hibás gondolatmenetek)
		Petra: konvex négyszög területe 32, két szemben lévő oldalának, valamint átlójának összege 16. Mekkora a másik átló?
		Kata: (a + 1/a)^2 + (b + 1/b)^2 legalább 25/4
		Zsani: r sugarú gömböt érintő a legkisebb térfogatú körkúp?
		10 m széles merőleges folyosókon mekkora létrával lehet befordulni?
		8 m, ill. 27 méter széles merőleges folyosón mekkora uszállyal lehet befordulni?

Otthoni meggondolásra
	beszkennelt feladatok ...
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.04.15.
Órán megbeszéltek
	konzultáció, gyakorlás
	közepek, újabb feladatok - problémák: felveszi a szélsőértéket?, állandót kaptunk?, ...
	átmérő jelentései
	2 egység kerületű egy. sz-ú háromszögek közül a max. területű
	egy sz-ú derékszögű háromszögek közül a max területű
	adott felszínű négyzetes oszlopok közül a max térfogatú
	...	

Otthoni meggondolásra
	beszkennelt feladatok, ismétlés
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015.04.16.
Órán megbeszéltek
	I. ZH
		

Otthoni meggondolásra
	A zh feladatai.
		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------