JÁTÉKTÓL A KUTATÁSI II. gyakorlat2015.02.20.

	A gyakorlat célja
	Bemutató 
		hajtogatás az alsósoknál, díszek, hajtogatós verseny
			kombinatorikai feladatok (többszínű elemekkel ...)
		felső tagozaton másik "lego"-elem, versenyhajtogatás fénykép alapján, térlátás fejlesztése
			kombinatorikai feladványok (kétoldalas lapok ...)
		gimnáziumban a papír méretére magyarázat, geometriai feladatok, bizonyítások
			kombinatorikai feladatok oktaéderen, kockán, ikozaéderen (élek színezése)
			dobó-oktaéder, esélyek, ...
			12. évfolyamon lapok hajlásszöge, kitérő élek, ...

	Témajavaslatok
		Babos játékok
		Kártyajátékok
		SET
		Matematikai írásmódok, jelek
		Helymeghatározási módok, módszerek
		MiMa-konferencia témái
			A mathematical football
			Experiments with dice
			Exploring cuboids
			Frieze patterns
			Logic mazes
			Making a maths trail
			Many colourful triangles
			Mathematics of the beehive
			Modelling the solar system
			Sundials

	A bemutató formája tetszőleges
		csoport foglalkoztatása, óratartás, videó, ...
		ppt készítése
		pdf állomány - leírás
		honlap készítése
		...

	Feldolgozás
		a felosztása évfolyamonként
		a foglalkozás módja, fajtája
		az óra, szakkör típusa (frontális, csoport, egyéni, páros, ..., benti-kinti (szabadtéri),
			időtartam, ...)
		eszközök készítése, igények
		feladatsorok, versenyfeladatsorok összeállítása, értékelése
		történeti kitekintések, érdekességek
		a téma beillesztése a matematika tanmenetbe
		tantárgyi csatlakozási pontok

	A választott témák:
		+ Illés Babara - Molnár Áron: Egyenletek, egyenlőtlenségek (MÁV - szerelvények a pályán...)
		+ Gabnay Máté - Szakál Péter: ZET társasjáték (térfogat és felszín, ..., feladatbank)
	      -/+ Torma Barna: SET
	        + Tőri Tünde: Digit
	      -/+ Papp Mátyás: Rubik-kocka
		+ Polereczki Fanni - Bozóki Gergő: Mindennapi tudományok az életünkben
		+ Czirkos Dániel - Bárczay Kristóf: Bolygó UgRUSH - társasjáték
	

	Részvétel/segítség a MiMa-konferencián (2015. március 3-5.):
		március 4. szerda 16-18 óráig: Polereczki Fanni és Bozóki Gergő
		
	Részvétel a MaMa (Matematikai Múzeum) látogatásán - 2015.04.29. 17:00-18:00
		Tőri Tünde (és Zsófi), Illés Barbara, Molnár Áron
			Végül szerdán voltunk a MaMá-ban, melyet továbbra is szeretettel ajánlok önálló kutatásokhoz.
				(Északi tömb, 17:00-tól szerdánként.) A készülő munkákhoz sok érdekeset, sok ötletet lehet meríteni.

	Részvétel a MiMa-kiállításon (2015. május 7., csütörtök 12:00-15:00 Déli tömb III. emelet 715.)
		Egy másik lehetőségre is felhívnám a figyelmeteket. Kiállítás-előkészítő megbeszélés a MiMa-s tanítókkal és igyekszünk egy
			minikiállítást is összehozni. Be tudtok nézni valamikor egy pár percre? Mindenképpen írjátok alá a vendégkönyvet.
			Tervezett program:
				12:00-13:00: konzultáció, megbeszélés, ötletek börzéje
				13:00-14:00: a minikiállítás összeállítása, tárgyak helyszíni készítése, a hozott tárgyak elhelyezésének
					megtervezése
				14:00-15:00: minikiállítás, egymásnak mutatunk be néhány tárgyat, eszközt, ábrát, fényképet.


FONTOS!
Május 3-9-ig osztálykirándulás miatt kevéssé leszek elérhető, de kérem, hogy úgy tervezzétek, hogy a munkát az azt követő héten
már szeretném látni, kézbe venni. Aki már elküldte, nagyon köszönöm. Igyekszem visszajelezni mindenkinek. 
Május közepe táján egy pénteki déli/koradélutáni órában lenne a bemutató.