2015.02.11.
Órán megbeszéltek
	Számhalmazok
	Racionális és irracionális számok
	Indirekt bizonyítási módszer
	Irracionális számok konstruálása, irracionalitásuk bizonyítása
	Feladatsor példái: 0-16.

Otthoni meggondolásra
	sin 5°, log_2 5 irracionalitása
	Ha x, y, z és sqrt(x)+sqrt(y)+sqrt(z) racionális, akkor sqrt(x) és sqrt(y) és sqrt(z) is racionális.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.18.
Órán megbeszéltek
	Racionális és irracionális számok (sin 5°, log_2 5, ...)
	Indirekt bizonyítási módszerrel bizonyítható feladatok
	Feladatsor példái: 21., 22., 23.
	Skatulya: 1., 2., 6.

Otthoni meggondolásra
	Példa indirekt bizonyításra a matematia területein belül
	Skatulya: 3., 4., 7., 11.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.02.25.
Órán megbeszéltek
	Hajtogatás, s vele kapcsolatos leszámolási feladatok: hány rész osztja a teret...
	skatulya: színezés a síkon, 7 közül négy melyek összege néggyel osztható, ...

Otthoni meggondolásra
	2013-nak van-e olyan többszöröse, mely csupa egyesből áll?
	8 cm-es négyzetben van háromszög, melynek területe legfeljebb 2.
	Négyzetrácson 5 pont. Mindegyiket összekötögetve másikokkal lesz olyan szakasz, mely rácsponton halad át.
	2^n utolsó két jegyéből álló sorozat periodikus.
	10x10-es tábla 9 mezője gyomos. Egy mező elgyomosodik, ha legalább két szomszédja gyomos. Lehet-e mind gyomos?
	5 egész között van 3, melyek összege osztható 3-mal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03. 04.
Órán megbeszéltek
	2013-nak van-e olyan többszöröse, mely csupa egyesből áll?
	Van olyan poz. egész kitevőjű 3-hatvány, mely 0001-re végződik.
	Négyzetrácson 5 pont. Mindegyiket összekötögetve másikokkal lesz olyan szakasz, mely rácsponton halad át.
	A síkon minden pont piros, kék vagy zöld. Biz. be, hogy van két azonos színű 'a' távolságra.
	Teljes indukció módszere, oszthatósági feladatok.

Otthoni meggondolásra
	Sárga Bohóc: 52-53. oldal 146. és 156. feladata
	Első n^2, első n^3 összege.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03. 11.
Órán megbeszéltek
	Mértani sorok, ill. nem konvergens összegek példái
	Invariáns tulajdonságok, bizonyítás invariánciával (gyomos mező, számok a kocka csúcsaiban, különféle konstrukciók
		a táblára írt számokkal, mókusok, majmok, ...)

Otthoni meggondolásra
	Feladatlap 4. oldal 1-4. feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.18.
Órán megbeszéltek
	Invariáns tulajdonságok, bizonyítás invariánciával (gyomos mező, számok a kocka csúcsaiban, különféle konstrukciók
		a táblára írt számokkal, mókusok, majmok, ...)
	Feladatlap 4. oldal 1-4. feladatai
	Gondolkodtató feladatok:
		teknősbéka 6 perc alatt megtett útja...
		sakktáblás feladványok

Otthoni meggondolásra
	Feladatlap 4. oldal 5-11. feladatai
	Gondolkodtató feladatok:
		- törhetetlen strucctojás
		- kígyó hossza
		- vándor a fogadóban fizet


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.03.25.
Órán megbeszéltek
	Invariáns tulajdonságok, bizonyítás invariánciával
	Közepek
	Favágó és a fa hossza

Otthoni meggondolásra
	Feladatlap

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.04.08.
Órán ZH
	
Otthoni meggondolásra
	ZH feladatai

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2015.04.15.
Órán megbeszéltek
	ZH feladatai, értékelés
	Közepes feladatok, problémák
	Játék...
	Geometriai szerkesztések
		Euklideszi eszközök, szerkesztési lépések
		Számolás/szerkesztés, déloszi problémák
		feladatok (pl. szerk. egy. sz-ú háromszeget, melynek adottak a magasságai
			súlypontok mértani helye, ha adott két csúcs és a harmadik egyenese, ...)
	
Otthoni meggondolásra
	mathdid.elte.hu geom-i feladataiból (1-4., 10., 11., ...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------