2020.02.13.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése, értékelési rendszerünk (aktív részvétel, eszközkészítés, dolgozatjavítás és értékelés, fogalomépítés, fogalmi háló, + javítás...)
A következő órától: a gyakorlat leírása, ajánlott irodalom a mathdid.elte.hu oldalon várható...
...

Otthoni meggondolásra:
	PéBé tanár úr, a C osztály osztályfőnöke lelkesen érkezett a reggeli órára.
	- Képzeljétek, megálmodtam a matematika emelt szintű érettségi átlagunkat!
	- És, mennyi volt, tanár úr?
	- Azt sajnos, elfelejtettem, de emlékszem, hogy a D-sek átlaga szabályos közelítéssel 84,3, az E-seké 85,1, a három osztály átlaga pedig 87,9 volt. Tudjuk, hogy a D-ből 11-en, az
		E-ből 14-en, tőlünk pedig 24-en írnak emelt szintű érettségit. Ebből már ki lehet számolni az osztályátlagot.
	a) Mennyi a C-sek osztályátlaga egy tizedesjegyre kerekítve, ha minden diák érettségi eredménye csak egész százalék lehet?
	A Szalagavató nyitótáncában a C-sek 20%-a, a D-sek 25%-a vesz részt. Az egyik szünetben 4 fő C osztályos és 2 fő D osztályos tanuló vásárolt pizzát a büfében.
	b) Mennyi annak a valószínűsége, hogy közülük pontosan ketten táncolnak a nyitótáncban?
Készíts megoldást, s pontozási útmutatót úgy, hogy a végösszeg 14 pont legyen.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.20. Ez a foglalkozás már az Eötvös Gimnázium III./307-es termében lesz 16:30-as kezdettel.
Megállapodások - célkitűzések a félévre:
	reprezentáció (Bruner, van Hiele)
	feladatelemzés, feladatsor készítése (egyedül vagy párban)
	fogalomépítés, fogalmi háló
	óralátogatás (+óraelemzés, óraelemzés szempontjai)
	+ óraterv készítése egy kisebb anyagrészhez (egyedül vagy párban)
	óraszervezés, munkaformák - hatékonyság (beadandó készítése csoportban)
	motiváció, modellkészítés, szemléltetőeszköz (egyedül vagy párban)
	szituáció, szituáció elemzése
	magyarázat hatékonysága
A házi feladat megbeszélése. Rájöttünk, hogy ez egy sokkal összetettebb feladat...
	közös munka - csoportmunka - ötletelgetés - kidolgozás - ...

Otthoni meggondolásra:
	most már igazából a múltkori feladat a b) résszel
		feladat egy pontozási útmutató készítése (az a) és b) rész együttesen 14 pont)
		milyen szempontjai vannak/lehetnek az értékelésnek?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.02.27.
A házi feladat átgondolása, a b) rész pontozási útmutatója.
	Mit mérünk? Mit értékelünk?
	Kinek szól a felada? Mit jelenítünk meg a pontokban? Mit hangsúlyozunk? Mit jelzünk? (tudás, kreativitás, számonkérhetőség, objektivitás, ...)
	A pontozási útmutató leírása, strukturáltsága, gondolati egységei, ...
Az értékelés.
	Diagnosztikai (felmérés, problémák feltárása, mire építek, ...)
	Formatív - visszajelzés (tanulónak, szülőnek, iskolának, tanárnak, igazgatónak, ...)
	Szummatív (egységek lezárása, ellenőrzés, ...)
	Funkciói: fejlesztés, mitiválás, megerősítés, mintamutatás, előjelzés, tájékoztatás, szelektálás, ...
	Alapelveink: objektivitás (szempontrenszer, javítókulcs, ...) - validitás (azt, amit tanítottunk) - reliabilitás (ugyanazt ugyanúgy, súlyozás, tudástükrözés, ...)
	
Otthoni meggondolásra
	Jutalmazás, büntetés
	Mire jó az osztályozás?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.05. (az iskolai büfében találkozunk 16:30-kor kivételesen)
Értékelés módjai
	szöveges
	százalékos
	osztályzatok (1-5, 5-1, 1-4, 1-10, 1-20, ...)
		jó-e az osztályzás? (sorrend, értelmezés, ösztönzés, összehasonlítás, könnyebbség?, 
			érti a gyerek?, segít a további munkában?, stressz?, finomítás, egysíkú?, ...)
	jutalmazás/büntetés (szóval, pontok, kisjegyek, ...)

Otthoni meggondolásra
	Szemléltetőeszközön gondolkodjunk.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.12.
ELMARAD - rektori szünet

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.19.
Tavaszi szünet (rendkívüli)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.03.26.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.02.
Feladatok a Teams-ben

	
	
	A félév értékelésének terve
	
		Értékelésről - közös feldolgozás

		Dolgozat javítása
		pontozási útmutató - közös megbeszélés
		dolgozat javítása - páros munka (javít, véleményez)

	Szemléltető eszköz
		készítése, leírása - egyéni
		véleményezés - egyéni (páros: egyikük a másikét)
	
	Órai munkaformák
		szempontrendszer - órai közös megbeszélés
		táblázat kitöltése - páros munka
	
	Fogalomépítés
		szempontrendszer - órai közös megbeszélés
		táblázat kitöltése - páros munka
	
	A tervezés szempontjai - órai, közös megbeszélés

	Óravázlat
		szempontrendszer - közös megbeszélés
		készítés - egyéni
		értékelés (pár, cserével)
	

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.09. (már volt tavaszi szünet, most lesz óra)
Házi feladat április 14-ig:
	1. fotó, videó, ... az elkészített eszközről (lehet több is)
	2. Az eszköz leírása (mire való, korosztály, témakör, problémamegoldás, általánosítás, ... 1-2 oldal)
	3. Tanulótárs alkotásáról vélemény (max. fél oldal)


A mai óra vázlata

	tanítás --> elvonatkoztatás, általánosítás, ... -hoz készítünk szemléltetőeszközt
	szemléltetés, szemléletesség
		pl. számfogalom kialakulása (egy-egyértelmű megfeleltetés a ujjacskák és az almák, kuglibábuk, ... között) - érzékelés, észlelés, ...
		pl Thales-tétel (kör az udvaron...)
		eszközeink (egyszerűsítések a jobb megértéshez)

	valóságos tárgyak, az életből ellesett példák
	saját gyártás
		öf-ek
		törvényszerűségek
		általánosítás (pl. folytonosság - víz; egész számok - pl. korongok; ...)
		térgeometria - modell, végigsimítás, számolja meg a csúcsait, ...

	testek lerajzolásának tanítása (tér-sík, élszám, csúcsszám, láthatóság, láttatás -- élményszerű legyen!)
	számítógépes modellek pl.
	szemléltetőeszközön való irányítás lehetősége

	programozott tanítás (egyéni, v. csoportos) -- megfigyelés, észrevételek, problémamegoldás, modell hibái, ...	A megértés, tanulás hatékonysága

		olvasás
		hallás után
		rajzolás
		audióvizuális
		gyakorlattal
		tanítva másokat

	Absztrakt <-- konkrét

	Közvetlen megjelenítés --> ikonikus megjelenítés --> szimbolikus megjelenítés	Problémamegoldás, megértés lépései

		konkrét, valóságos probléma megoldása modell segítségével
		modellek megfigyelése, ábrázolása
		az ábra mellett a gondolatmenet ellenőrzése
		pusztán az ábra alapján problémamegoldás

	További példák voltak még: 

		kocka síkmetszetei?
		a(n)=3a(n-1)-4, vagy a b(n)=b(n-1)+4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.16.
Comenius
Szemléltetőeszközök bemutatása, értékelése
A szemléltetőeszközök szerepe az oktatásban
Hf.: a megbeszéltek alapján átdolgozni a szemléltetőeszközök dokumentációját.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.23.
Szemléltetőeszközök bemutatása.
Munkaformákról - elemzések (előnyok, hátrányok, fejlesztő hatása, megvalósítása, ...)
	Frontális munka
	Tanári magyarázat
	Önálló tanulói munka
	Páros munka
	Csoportos munkaforma
	Csoportos munkaforma kísérletezésere
	Játék
	Vita
	Kiselőadás
	...
Házi feladat a ,,Munkaformák'' c. táblázat kitöltése és feltöltése a Teams-be.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.04.30.
A házi feladat (munkaformák) megbeszélése.
Az új házi feladat a Teams-ben...

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.07.
Fogalmi háló szerepe.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020.05.14.