2017.02.14.
Óramegbeszélés, feladatok felmérése
	KöMaL beadandó minden hónap 10-ig. Minta az ELTE honlapján...
	ZH az utolsó órán. A feladatok az órán megbeszélt, valamint a Hf-ben feladott példákból lesznek beválasztva. Megoldás a korosztálynak megfelelő módszerekkel, magyarázatokkal, ill. rávezető feladatokkal szükséges.

Tehetséggondozás kezdete
	Hol? Hogyan? Kiket?
	Minél szélesebb spektrumon: játékok, logikai feladatok, origami, kirándulás, ... Kollégák felkérése, összedolgozás. Más intézmények tehetséggondozó szakkörei (Erdős, Pósa, Medve-tábor, versenyfelkészítések, ... nyári táborok, ...).
	Tarsolyban érdekes feladatok.
		3^a + 17*4^b = c^2 (a, b, c természetesek) - OKTV 2017. II. kat., második ford. 2. feladata
		x + x / sqrt(x^2-1) = 35/12 Sárga b.: IV. fejezet 896. feladata
Versenyek a különféle korosztályoknak, feladatok felosztása
Verseny - El ne menjen a gyerek kedve!
	Kinek ajánljuk? Személyes megkeresés.
	Kinek mit ajánljunk? Miben jó? Érett-e a bizonyításhoz? Mire jó a Zrínyi? Bolyai csapatverseny. MSF osztályverseny. Háziversenyek.
	Versenyre készülés. Verseny megbeszélése. Érdeklődés az eredményről. ... - Személyes tapasztalatok, emlékek.
		
Otthoni meggondolásra: jelentkezés versenyek feldolgozására.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.02.22.
Feladatok: 	x + x / sqrt(x^2-1) = 35/12 Sárga b.: IV. fejezet 896. feladata
			2x^2-5xy+2y^2=17 diof. egyenlet
Házi pontverseny írása.
	Ajánlott segítsét: Bergengóc példatár, 2000 elemi fel., feladatgyűjtemények, versenyek, ...
	Milyen rendszerességgel?
	Ki kell javítani időre, kell a megbeszélés, ... kell díj, értékelés.
	Minőségi munka mindkét oldalról.
	Mi a cél? (Csak saját öröm, vagy továbbiakban a KöMaL, vagy más?)
	A kiosztott minta1, minta1, minta1, minta4.

Vállalt feladatok beosztása. (Ötletek: Abakusz, KöMaL, Apáczai-verseny (Pécs), Kenguru mat.verseny, Bolyai matematikaverseny ált. isk., Kalmár L. matematikaverseny, Alapműveleti verseny, Medve Matematikaverseny, MSF, Tatai Öveges-verseny, OKTV , Arany Dániel matematikaverseny, Kavics-kupa feladatai)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.01.
Versenyek bemutatása
	a verseny múltja
	célok, célközönség
	technikai információk
		anyagi terhek, jelentkezés, ...
		szervezési feladatok - a háttér elemzése
	feladatok, feladatsorok bemutatása (évfolyamonként, fordulónként, ...)
	10-15 feladat kitűzése az órát megelőző vasárnap éjfélig

Győr-Moson-Sopron Megyei Matematikaverseny példái. - Alíz.

Kenguru Matematikaverseny - Timi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.08.

Kenguru Matematikaverseny - Timi. A feladatsor: 1, 2, 3.

Mathematiques sans frontière feladatsora - Gábor.

Genius logicus feladatai: diák, tanár, honlapja - Éva.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.22.

Erdős Pál tehetséggondozó iskola - feladatsor - Luca.
Nevezetes egyenlőtlenségek - algebrailag és geometriailag
Rendezési tétel
További feladatok

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.03.29.

Kockakobak feladatsora - Julcsi. És még egy "kis" adag.

12 csúcsú kocka feladatsora - Dorina.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.04.05.

Medve Matematikaverseny - Edina

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.04.19.

Kalmár László matematikaverseny - Ági
Pangea Matematikaverseny feladatsora - Orsi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.04.26.

Tatai Öveges József emlékverseny feladatsora - Panni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.05.03.

Nemzetközi Matematikaverseny - Kriszta.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.05.10.

Elmaradt. (Pótlás az esetleges pót-ZH-val...)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017.05.17.
 
 ZH
 
 
 
 


A KöMAL beadandó végső határideje az utolsó óra. (Elektronikusan .pdf-ben, vagy kinyomtatva, vagy kézzel írva kézbe adva. Ajánlott a TeX/LaTex.)
ZH az utolsó órán.
A ZH megtekintése, esetleges javítási lehetőség előre (levélben, telefonon) egyeztetett időpontban lehetséges.
A megajánlott gyakorlati jegyeket június 6-án beírom a Neptunba.
Jó vizsgázást!

Péter